www.zadbaneoczy.pl

1. PORADA OKULISTYCZNA DOROSŁYCH 250,00 ZŁ
2. PORADA OKULISTYCZNA DZIECI 250,00 ZŁ
3. USUNIĘCIE CIAŁA OBCEGO Z OKA 150,00 ZŁ
4. PŁUKANIE DRÓG ŁZOWYCH 150,00 ZŁ
5. BADANIE POLA WIDZENIA 150,00 ZŁ
6. BADANIE POLA WIDZENIA Z PORADĄ OKULISTYCZNĄ 350,00 ZŁ
7. BADANIE OCT SIATKÓWKI – PLAMKI ŻÓŁTEJ 250,00 ZŁ
8. BADANIE OCT TARCZY NERWU WZROKOWEGO 250,00 ZŁ
9. PORADA OKULISTYCZNA Z BADANIEM OCT 400,00 ZŁ
10. USŁUGA MEDYCZNA- WIZYTA KONTROLNA (do 2 m-cy) 100,00 ZŁ
11. BADANIE W KIERUNKU NUŻYCY 60,00 ZŁ
12. USUNIĘCIE GRADÓWKI 400,00 ZŁ
13. USUNIĘCIE KĘPEK ŻÓŁTYCH + ZDJĘCIE SZWÓW po TYGODNIU 600,00 ZŁ
14. USUNIĘCIE KASZAKA 300,00 ZŁ
15. DOBÓR SOCZEWEK KONTAKTOWYCH 300,00 ZŁ
16. PORADA OPTOMETRYCZNA – DOBÓR OKULARÓW (bez wykonania okularów) 150,00 ZŁ
17. PORADA OPTOMETRYCZNA – DOBÓR OKULARÓW (z wykonaniem okularów) 70,00 ZŁ
18. PORADA OPTOMETRYCZNA – DOBÓR SOCZEWEK KONTAKTOWYCH 200,00 ZŁ
19. ĆWICZENIA PLEOPTYCZNE (10 ĆWICZEŃ) 400,00 ZŁ
20. ĆWICZENIA ORTOPTYCZNE (10 ĆWICZEŃ) 400,00 ZŁ
21. BADANIE CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO Z PACHYMETRIĄ 60,00 ZŁ
22. BADANIE CIŚNIENIA W JEDNYM OKU 30,00 ZŁ
23. BADANIE NA SYNOPTOFORZE 50,00 ZŁ
24. USŁUGA MEDYCZNA (CZERWONE OKO) 200,00 ZŁ
25. USŁUGA MEDYCZNA USG JEDNEJ GAŁKI OCZNEJ 200,00 ZŁ
26. USŁUGA MEDYCZNA USG GAŁEK OCZNYCH 300,00 ZŁ
27. USŁUGA MEDYCZNA KAPSULOTOMIA YAG 500,00 ZŁ